کارت دعوت فاطمیه یک رو طرح «فاطمیه یعنی یک دست صدا دارد، حتی اگر شکسته باشد»

1000508

New product

اندازه این کارت 14*14 سانتی متر بوده و دارای قابلیت چاپ بر روی آن می باشد